Raziskave stresa na delovnem mestu v EU navajajo, da za stresom trpi vsak četrti zaposleni.

Služba v sodobnem času postaja v večini razvitih držav sinonim za stres.

To zaskrbljujoče dejstvo ni samo problem posameznika, temveč tudi delovne organizacije in nenazadnje tudi širšega družbenega okolja, v katerem posameznik živi.

Ali bo posameznik povzročitelje stresa doživljal kot obremenitev in oviro ali pa kot izziv, je v veliki meri izrazito individualno.

Če ste pri svojih zaposlenih morda zaznali, da:

 • kljub zunanjim motivatorjem ne izžarevjo več zanosa do dela,
 • se pritožujejo nad fizično utrujenostjo,
 • so čustveno izčrpani in imajo težave z zakoni,
 • se izogibajo nalogam in odgovornostim,
 • je padla učinkovitost pri delu,
 • se je spremenilo vedenje oz. odnosi z sodelavci in strankami,
 • se veliko pritožujejo in kritizirajo,
 • se je povečala verbalna agresivnost,
 • so vedno več odsotni z delovnega mesta…

… je to alarm oz. dovolj velik razlog, da ukrepate čimpreje.

Veliko podjetij je temeljilo na izključno poslovnem odnosu. Zreducirali so vsakršno čustvene distrakcije, kar pa se ravno v teh časih kaže kot velika napaka. V preteklih letih so zaposleni »skrivali« zadovoljstvo, osebne uspehe itd., danes pa svojih negativnih pogledov in strahu ne morejo skriti. Ko jih bomo prepoznali in začutili med zaposlenimi, moramo ukrepati takoj.

Ti dve negativni, močni emociji moramo nadomestiti s še močnejšimi, pozitivnimi: upanjem, vero in optimizmom. E-motion pomeni prevedeno iz angleščine energija v gibanju in posledično se prebudi notranja motivacija ( motiv – latinsko: gibati se), ko zmoremo svoje razpoloženje in čustvo prepoznati pravočasno in preprečiti blokado energije.

Dejstva ….svetovne raziskave o zavzetosti oz. zaposlenih pokažejo sledeče številke:

 • zavzeti zaposleni – 28%
 • nezavzeti zaposleni – 54%
 • aktivno nezavzeti zaposleni – 17%

To je pokazatelj stopnje vložene energije v delo, ki ga zaposleni opravljajo.

Ali veste kakšen je pri vas odstotek zavzetih motiviranih zaposlenih, ki delajo s strastjo, se čutijo pripadne podjetju ter so dejansko tisti, ki premikajo vaše podjetje naprej?

Pomislite, kakšne rezultate dosegate sedaj?

Sedaj pomislite, kakšne rezultate bi dosegali, če bi bili vsi zaposleni visoko zavzeti?

Zagotovo se strinjate, da zaradi aktivno nezavzetih zaposlenih izgubljate produktivnost? In da si tega v teh časih ne morete več privoščiti!

Ker poznamo vzrok, poznamo tudi rešitev!

Florence Maria Bratužwww.vinkom.si

Pin It on Pinterest