Kot podjetje želite izobraziti prodajalce in izvedete tečaj prodajnih tehnik v kombinaciji z motivacijo. Tako dosežete, da se pozitivna energija pri prodajalcih trenutno zviša – zato je trenutni prodajni uspeh večji. Ob tem pa pričakujete, da se bo ta energija zdaj kar ohranila na višji vibraciji.

Čez čas razočarani opazite, da so prodajalci spet« padli nazaj«, kjer so bili pred izobraževanjem: namreč iz ozadja še vedno delujejo njihove utečene navade, vzorci, stališča, strahovi…na novo dosežena energija se je razblinila in jo bo treba, če jo želite ohraniti, naslednjič zgraditi znova.

Zakaj se je to zgodilo?

Ker to ni zavestna odločitev, pač pa se zgodi nezavedno – v povezavi s še drugimi mentalnimi programi, ki delujejo v vas in vaši podzavesti.

Če želite trajnostni napredek in konstantno povečevati prodajo, je potrebno vaše prodajnike na novo sprogramirati, ker tako se lahko zavest za stalno premakne na pravo raven zavedanja poslanstva prodaje.

Ali ste vedeli, da je 80% prodajnega uspeha odvisno od:

1. MOČ MISLI

Če želite razumeti čar pozitivnega razmišljanja, morate najprej razumeti moč svojega uma. Iz nje namreč izvira vse, tudi zmožnost preusmeritve negativnih misli v pozitivne in filozofije vdanosti v usodo v filozofijo navduševanja nad vsakim dnem posebej.

Najprej nekaj statistik, ki dokazujejo, kakšno neverjetno moč ima um. Znanstveniki dokazujejo, da se kar 75 odstotkov vseh primerov slabega počutja, neuspeha in bolezni začne v glavi. Dokazano je tudi, da uporabljamo samo 10 odstotkov svojih možganov – ostalih 90 odstotkov pa nikoli pravilno, ker na nas vplivajo podzavestne misli. Um ustvari skoraj vse v našem življenju – dobro in slabo.

Edini razlog za to, da življenja ne izkoristimo v popolnosti, je, da ne vemo, kako uporabljati glavo, da bi dosegli to, kar želimo.

Podobno velja za preklop iz negativnega v pozitivno razmišljanje ter za odnos do življenja in sveta nasploh. Če želimo, da nam spodbude/motivacijski vzvodi omogočijo spremembo, se moramo naučiti odstraniti negativne misli. Ko nam to enkrat uspe, prevzamemo nadzor nad življenjem in začnem razvijati vzorce pozitivnega razmišljanja!

2. OBČUTKI – ČUSTEV SE NE DA SKRITI, KER SE JIH ČUTI!

Čustva vam povedo kaj čutite oz. občutite. Med prodajnim procesom občutite strah stranke ali se bo pravilno odločila, lahko občutite nezaupanje in odpor, ki ga imajo stranke do prodajalcev, lahko občutite odpor do spremembe in njihovo neodločenost…vse to vpliva na vas in če niste dovolj čustveno opolnomočeni, prevzamete te občutke na sebe in padete na nižjo frekvenco strahu, kar pomeni da prodaje ne bo.

Ali ste vedeli, da čustva usmerjajo, sproščajo ali blokirajo 80% ustvarjalne energije.

Torej v kolikor prevzamete strankina čustva strahu in odpora ste prodajo zablokirali na nezavedni ravni. Zato je potrebno za uspešno prodajo razviti čustvene kompetence in se čustveno opolnomočiti…to pomeni, da stranko razumete, vendar ne dovolite, da zavibrirate na njihovi frekvenci strahu. Enako se zgodi tudi v obratni smeri. Če ste vi pod pritiskom, če vas je strah ali boste prodali ali ne, to začuti stranka in lahko se zgodi, da prej potencialna stranka, ki si je želela kupiti pri vas, občuti vaš pritisk in strah…prodaja se zopet ne zgodi.

3. NARAVNANOST

Veliko se govori o tem, kako je pomembna pozitivna naravnanost. Večina ljudi misli, da, ko si bo nadela masko srečnega človeka in, ko si bodo ponavljali pozitivne misli o uspehu, da je to dovolj za uspeh. Pozitivna naravnanost je najpomembnejša, vendar ob tem morate vedeti, kako pomembno vlogo imajo pri tem vaše misli in čustva, ki vam dejansko določajo smer navzgor ali navzdol.

Največjo vlogo pri vašem uspehu ima podzavest, ki jo lahko obvladate samo, ko jo ozavestite.

V večini podjetij se naravnajo na mesečne cilje in seveda vsak mesec višje, kajne. Dokazano je, da cilji zožijo osredotočenost tako kot vsa zunanja motivacija. Ravno zato so lahko učinkoviti, saj se um osredotoči. Vendar zožena osredotočenost terja davek. Kadar je zunanji cilj najpomembnejši, še posebno, če gre za kratkoročni cilj, ki ga je mogoče meriti in za katerega ste bogato poplačani, ta omeji vaš pogled na širše dimenzije vašega vedenja. Dokazano pa je, da lahko poleg motiviranja konstruktivnega prizadevanja cilji spodbudijo tudi neetično vedenje. Težava pri doseganju ciljev, ki so pogojeni z zunanjimi nagradami je, da bodo nekateri ljudje do cilja ubrali najkrajšo pot, pa čeprav si bodo pri tem morali pomagati s prevaro. Prevara stranke je kratkoročni uspeh.

4. VREDNOTE

KAJ so vrednote? To so moralna oziroma etična načela, ki jih imamo za pomembna in dobra. Sem spadajo poštenost, empatija, spoštovanje, predanost, razumevanje … Vaše vrednote vplivajo na vaše vedenje, prioritete in odnose z drugimi. Človeško srce, ki je sposobno močno ljubiti in sočustvovati, je lahko tudi zvijačno in »v obupu pripravljeno storiti vse«. Prodajalci ne veljajo ravno za poštene ljudi, kajne. Izgubili so zaupanje kupcev, zato pa je prodajni odpor tako velik. Nihče več nikomur ne zaupa.

Pomislite kje je potemtakem lahko vaša največja konkurenčna prednost? Integriteta-to je popolnost, skladnost. Naj besede postanejo dejanja.

Notranje je usklajen le tisti človek, ki govori tisto, kar počne. Zavedajte se, da bo tudi v prodajnem procesu stranka na osnovi vaših besed kaj hitro zaključila, kakšna je vaša notranja stopnja integritete. Če vaša prodajna predstavitev ni konsistentna, če na primer trdite nekaj, česar ne morete dokazati, s čim pretiravate ali rečete kaj neprimernega, bo to stranka zlahka opazila.

Najmočnejša sila in psihološki sprožilec v prodaji je POŠTENOST.

Potrošniki so zelo pametni-pametnejši kot si mislite.

5. SAMOPODOBA

Kadar imajo ljudje o sebi slabo predstavo, se ne spoštujejo in si ne zaupajo dovolj, jih bodo uničevala notranja protislovja. Večino svoje umske energije trošijo za reševanje problemov, ki izvirajo iz majhnega samospoštovanja in samozaupanja. To pomeni, kadar ljudem primanjkuje samospoštovanja in samozaupanja, večino svoje energije trošijo sami zase. Skrbi jih, kaj si bodo o njih mislili drugi. Poskušajo ugotoviti, kdo so in kaj bi morali storiti. Bore malo energije jim ostaja za obvladovanje zunanjega sveta. Najprej se morajo naučiti, kako spoštovati same sebe in si zaupati. Pomeni imeti razum, telo, čustva in duh v ubranem sozvočju, hkrati pa pomeni imeti zaupanje in spoštovanje do vsakega od teh štirih vidikov, kadar so v navzkrižju.

Prav umirjenost in samosprejemanje dela ljudi privlačne in uspešne.

USPEH PRIDE V ORGANIZACIJI/PODJETJU OD ZNOTRAJ, če ste notranje močni, lahko obvladate vse zunanje probleme in jih obravnavate kot priložnosti. Če pa ste notranje šibki, boste na vsako zunanjo priložnost gledali kot na problem.

Vsem tem veščinam se pravi “mehke” veščine. Res ne vem, kdo jih je tako poimenoval, ker v resnici so to zelo “trde” veščine. Namreč od vas zahtevajo proces sprememb, ki se zgodijo lahko ob podpori coacha, ki pozna posamezne stopnje rasti in padcev v procesu ozaveščanja vaših omejujočih prepričanj. Tu gre za vsakodnevni trening, ki sem ga pred leti imenovala osebnostni fitness.

Če si želite pridobiti nazaj svojo moč, morate najprej spremeniti dojemanje in nato se spremeni vedenje.

Ko odstranite vzrok, izgine tudi posledica.

Za rešitev kateregakoli problema mora biti naša energija usmerjena V REŠITEV TRENUTNE PRILOŽNOSTI. Glede na to, da pa ima vsak od vas zelo specifične izkušnje, navade, vzorce obnašanja in podobno, pa boste gledal na rešitev iz preteklih izkušenj in skozi pričakovanja za prihodnost. Zato nekdo “OD ZUNAJ” velikokrat lažje kot vi sami predstavi še druge plati.

Coaching velja za enega najučinkovitejših metod uvajanja sprememb. Bistvo coachinga je v spretnosti postavljanja vprašanj, s katerimi coach raziskuje omejujoča prepričanja in vrednote, razmišljanja, želje, potrebe in razloge, ki se skrivajo za željami ali potrebami. Vprašanja coachu pomagajo, da ugotovi, kaj preprečuje uresničevanje želja. Skupaj določimo cilj in intenzivnost treninga, ki vam prinese trajnostne rezultate.

Skozi proces VinKom modela pridobite nazaj svojo osebno moč in s pomočjo pozitivnih občutij in pozitivne energije presežete te blokade, ter spirale negativnih čustev in negativne energije. Ko se posvetite vsakodnevnemu treningu, pridobite nazaj vero v svoje lastne sposobnosti, lahko izkoreninite stare destruktivne vzorce obnašanja, jasno začrtate svoje cilje in jih tudi dosežete. Tako kot pri treningu športa ali katerem koli drugem treningu, je tudi z modelom VinKom za dolgoročne spremembe potreben čas.

Če vas zanima več ali se želite dogovoriti za uvodno srečanje pokličite ali pišite. Začutite kaj je coaching in se sami odločite glede na svojo lastno izkušnjo ali je coaching primeren za vas.

Prisrčen pozdrav.

Florence Maria Bratužwww.vinkom.si

Pin It on Pinterest