Ali delate vedno več, rezultati pa so vedno slabši oz. se ne izboljšujejo? Svojih otrok skoraj ne vidite, zakon trpi, zdravje vas vedno pogosteje izdaja – na vseh področjih bijete bitke.

Vedno več lastnikov, ki imajo za seboj 20-30 let podjetništva, je izgorelih. Ali ste tudi vi eden izmed njih? Se sprašujete, kako naprej? Ali boste zdržali? Želite si umika, vendar ne veste kako izstopiti iz te nore dirke. Se sprašujete kje je smisel vašega delovanja?

Največkrat je glavni vzrok vašega stresa, da imate neprave motive

Svojega posla ne obvladujete, če vaše delovanje poganja strah, in ne želja, da bi nekaj ustvarili. Strah je lahko sicer zelo močan energent, ki vas bo spodbujal (motiviral) na podjetniški poti. Vendar pa mu ob nesporni moči na žalost zelo primanjkuje inteligence. Bistvo strahu je namreč, da vas poganja proč od neželenega.

Vendar pa to, da vas strah vodi proč od neželenega, na žalost še ne pomeni, da vas bo pripeljal tudi do cilja. Najverjetneje vas bo sicer pripeljal do neke druge točke, ki pa bo zelo verjetno prav tako neželena. In vzorec delovanja strahu se bo znova in znova ponavljal.

Svojega posla prav tako ne obvladujete, če je motor vašega delovanja pohlep po denarju, časti, slavi, vplivu, želja po adrenalinu … Tudi v tem primeru imate sicer močan motivator za delo, saj si nadvse želite priti do bogastva, slave, vpliva, adrenalina … Vse to vas neskončno vleče. Vendar pa je ta motivator izjemno moteč. Namesto da bi vas podjetniška pot po najboljši poti vodila do zastavljenega poslovnega cilja, vas bodo močni motivatorji pohlepa, želje po moči ali slavi vodili v smer, ki naj bi zagotavljala moč, denar, slavo, ne pa v smer izpolnjevanja pravih podjetniških ciljev.

Časi so se spremenili. Ni več velikih, nedotakljivih in neranljivih podjetij, ki bi si lahko privoščila počitek. Niti ni več malih, ki ne bi mogla iz podjetniškega okvira prerasti v multinacionalko.

Ste lastnik ali direktor? Ste oboje?

Med podjetnikom in obrtnikom obstaja velika razlika.

Obrtnik je tisti, ki ne gradi poslovnega sistema, temveč ga v vsakem trenutku ’ad hoc‘ upravlja. Zato je njegova stalna prisotnost v poslu ključnega pomena. Če si obrtnik zlomi nogo, to lahko pomeni zastoj celotne operacije, in na to je treba računati.

Podjetnik pa je tisti, ki gradi poslovni sistem tako in zato, da bo lahko deloval tudi brez njegove stalne prisotnosti, da ga bo lahko prodal, namestil v sistemu direktorja, oddal delo podizvajalcem ali se na druge načine rešil nujne osebne vpletenosti v dnevni posel. To ne pomeni, da podjetnik v svojem podjetju ne dela. Lahko dela, če mu je to v veselje, ali določen čas, ko je to res nujno. Vendar mora biti podjetje tudi v primeru, če podjetnik preneha operativno delati, zmožno poslovati naprej.

Skratka: podjetniška kultura zahteva notranjo organizacijo, ki ni vezana na točno določenega posameznika, in obenem ustrezno vzgojo kupcev, ki skozi trajanje poslovanja spoznajo, da ne delajo z določenim posameznikom, pač pa s podjetjem!

Dejstvo je, da je določene panoge v podjetniškem smislu lažje organizirati kot druge. Še posebej določeni top storitveni poklici (npr. zdravniki, odvetniki, svetovalci …) so po sami definiciji tesneje vezani na določeno osebo. Vendar obstajajo dokazi (velike klinike, velike odvetniške pisarne, velike svetovalne družbe …), da so podjetniški izzivi mogoči tudi na teh področjih.

Odnos do podjetništva

Še posebej v kriznih trenutkih se izkazuje, kako pomemben je pravi odnos do podjetništva. Poznani so nam številni primeri, ko so uspešni in sposobni podjetniki zaradi okoliščin, ki so se spremenile v nasprotju z njihovimi pričakovanji, popolnoma popustili pod bremeni teh novih in spremenjenih okoliščin. Podjetniki, ki so odlično upravljali svoje podjetje v ’normalnih‘ časih, se zaradi določene okoliščine včasih povsem sesujejo in dobesedno popolnoma odpovejo.

Reševanje težav

Ugotoviti neprimerno prepričanje podjetnika glede svojega podjetja. Namreč dolgotrajno podjetništvo in z njim povezani uspehi imajo na lastnika – podjetnika določen vpliv. Najenostavneje bi to povezanost opisali tako, da podjetje daje podjetniku identiteto uspeha, blaginje, prepoznavnosti, cenjenosti … Na prvi pogled je vse to imenitno, v resnici pa zelo varljivo in nevarno. V primeru podjetniških težav se tako podjetnik ne sooča le s podjetniško težavo, ki je nastopila, pač pa v resnici primarno s povsem drugimi problemi – s svojo identiteto, s svojo varnostjo, z zaupanjem vase – in nenazadnje s spoznanjem, da morda ni predvidel stvari, ki bi jih kot izkušen podjetnik moral predvideti. Nevarnost take situacije je v praksi očitna: namesto zrelih podjetniških odgovorov se podjetje sooča z reakcijami, ki so tehnično neustrezne, strokovno nepravilne, časovno neusklajene in pogosto povsem zmedene. Je mogoče, da izkušeni podjetnik pade tako globoko? Ne le da je to mogoče. To je povsem realno in v praksi pogostokrat videno. In ne le da je povsem realno, je tudi povsem logično, če podjetnik podjetniške težave enači s svojo vrednostjo, s samim seboj. V takih okoliščinah je delo svetovalcev izjemno zahtevno. Samo najboljši imajo:

 • občutek, ki jim omogoča, da take težave pravilno in pravočasno prepoznajo
 • pogum, da jih jasno izpostavijo in se tako lotijo reševanja na pravem koncu
 • znanje, da jih pozneje lahko tudi rešijo

Ni pomembno, kateri je tisti odnos do podjetja, ki je podjetnika pripeljal v težave. Dejstvo je, da ga je na tej stopnji treba odkriti. In dejstvo je, da ga izkušenemu svetovalcu ni pretirano težko odkriti. Če razumemo, da je podjetje naše orodje, ki nam mora služiti, in predvsem če razumemo, kaj vse podjetje ni (sredstvo za dosego slave, cenjenosti …), je mogoče dokaj hitro odkriti, kje tiči problem. Toda pozor: čeprav zadeva ni pretirano zahtevna, odsvetujemo, da jo izvajate sami. Le redko kateri podjetnik je tako objektiven, da bo pošteno prepoznal in priznal vse svoje napake.

Neprimerna prepričanja:

 • Če bo podjetje propadlo, je z mano konec.
 • Če podjetje ne bo raslo, ne bom mogel obdržati vseh zaposlenih. (Zakaj bi jih pa moral?)
 • Če bom zaradi spremenjenih finančnih razmer odstopil od projekta (npr. gradnje), bodo o meni govorili slabo – da sem nesposoben, da nimam poguma, da gre podjetju slabo …
 • Ne morem si privoščiti daljšega dopusta/bolniške (čeprav sem fizično in psihično povsem izčrpan), ker me podjetje potrebuje (zaposleni, stranke …).

Spremeniti neprimerna prepričanja

Prepričanja, ki so neprimerna za podjetniško delovanje, je treba spremeniti. In prav čas krize je za take spremembe najbolj primeren, saj sicer vsakdo rad odlaša stvari, ki na prvi pogled niso prav nujne, čeprav so v resnici ključne. Spremembe so včasih hipne, kar še posebej velja za krizne trenutke, saj podjetniki spoznajo napake, ki so jih delali, in vse njihove posledice ter v pričakovanju boljšega enostavno spremenijo svoja prepričanja, ki pa spreminjajo vse ostalo podjetniško delovanje. Izpostavimo pa, da je treba za spremembe prepričanj včasih tudi resno in strokovno delati. Gre namreč za vzorce, ki so lahko precej globoko zasidrani v nas samih. V teh primerih je treba pač vzorce spremeniti.

Obstajajo tehnike, ki omogočajo tak napredek. Tako ni več vprašanje, ali je neprimerna prepričanja mogoče spremeniti, pač pa gre za vprašanje, ali se nekdo na podlagi spoznanj, ki jih je doživel, za to dejansko tudi odloči. In da se razumemo, gre za čisto normalne podjetniške tehnike, ki v okviru coachinga omogočajo spremembe v prepričanjih, vrednotah ter posledično ciljih in tehnikah. Morda potrebujemo strokovno pomoč, da bi pri tem napredovali hitreje in v pravo smer. Nikakor pa spreminjanje vzorcev ni težko s stališča znanja. Težje – in predvsem bistveno bolj pomembno – je sprejeti odločitev, da bomo določen vzorec spremenili, in potem na tej poti tudi vztrajati.

Vsak posameznik torej lahko spreminja lastne vzorce, če se za to resno odloči. Pot do novega, bolj uporabnega in koristnega vzorca ravnanja je stvar tehnike s pomočjo svetovalca, ki vas bo usmerjal.

Predpogoj za uspešno uporabo tehnik pa je:

 • da se zavedate neustreznosti starega vzorca ravnanja
 • da imate iskren namen ta vzorec spremeniti
 • da imate predstavo glede tega, kako bi morali ravnati (da imate model novega ravnanja)
 • da ste se pripravljeni odreči ugodju, ki ga omogoča star vzorec
 • da prepoznate ugodje/prednosti novega načina ravnanja
 • da je nov vzorec v skladu z vašo vizijo, prepričanji in vrednotami ter cilji, ki ste si jih zadali na drugih področjih življenja …

Torej – najprej je odločitev … Vsaki odločitvi pa sledijo konkretna ravnanja, ki – če je odločitev prava – vodijo po poti do cilja, ki ste si ga kot podjetnik/lastnik zadali.

Ustvariti primerno podjetniško strukturo – ločiti sebe od podjetja

Čeprav se vse začne s pravimi prepričanji, je seveda jasno, da je smisel vsakršne notranje spremembe pri podjetniku ta, da se spremenjena prepričanja odrazijo v primerni podjetniški strukturi, ki jo oblikujemo na podlagi novih prepričanj in vrednot. In nadalje seveda ta, da te spremembe podjetniku v nadaljevanju omogočijo uživanje v igri, ki jo imenujemo podjetništvo.

Vzorce ravnanj in neprimerna prepričanja je mogoče spremeniti z ustreznimi tehnikami.

Ko podjetnik uglasi svoje podjetniško znanje in svoja siceršnja življenjska pričakovanja, nastane temelj, na katerem je mogoče graditi kakovostno podjetniško strukturo. Mogoče bodo spremembe v primerjavi s starim podjetniškim modelom, ki ste ga že uveljavili, na videz majhne. Mogoče bo treba zarezati bolj temeljito in ustvariti povsem drugačno strukturo, saj v obstoječi ali njej podobni strukturi ni mogoče podjetniško delovati na način, ki bi vas še zadovoljeval.

Vendar pa naj vas obseg potrebnih sprememb ne skrbi. Gre zgolj še za tehnikalije, ki jih je treba izvesti. In pred vami se bo v nekem hipu pojavila čudovita igrača, imenovana podjetje. Lahko se boste igrali z njo, kolikor vas je volja, če boste le upoštevali osnovna pravila podjetniške igre. Lahko pa – in upamo, da bo res tako – si boste privoščili tudi druge igrače in drugačne igre.

V izobilju in brez slabe vesti. Kajti s podjetjem ne boste več poročeni.

Prave odločitve podjetniku omogočijo uživanje v igri, ki se imenuje podjetništvo.

Sprememba navad in uspeh podjetja

Neprimernih vzorcev – navad je mnogo in če se vzorci pojavljajo na točki, ki je za uspeh podjetja ključna, bo imel uničujoč ali vsaj izjemno škodljiv učinek na podjetje, ne glede na njegove siceršnje kvalitete.

 • Neželene vzorce je potrebno odstraniti, saj kaj lahko izjemno kvarno vplivajo na vašo podjetniško pot. Čeprav veliko stvari delate dobro in se trudite, lahko en sam napačen vzorec prevlada nad vašim znanjem in prizadevanjem.
 • Neželene vzorce lahko z vajo nadomestite z vzorci, ki so zaželeni. To pa pomeni ne le to, da vam vzorec ne bo več škodoval, pač pa da bo nov vzorec avtomatično deloval v vašo korist.

Spreminjanje vzorcev je eno ključnih orodij, ki jih podjetnik lahko uporablja pri svojem uspehu. Ima izjemno hiter in neposreden vpliv na številna področja podjetniškega delovanja (produktivnost, kreativnost, sposobnost odločanja, odnose z drugimi …).

Prav zaradi čustvene nevpletenosti so zunanji ’komentatorji‘ lahko veliko bolj racionalni in domiselni pri iskanju možnih rešitev kot vi sami.

V svojem bistvu sprememba vzorcev ni pretirano zahtevna. Res pa je, da jo je treba delati ob pomoči ustrezno izobraženih strokovnjakov in preverjenih tehnik. Bistvo zadeve je namreč v tem, da je treba vzpostaviti ustrezno komunikacijo med zavestnim in podzavestnim delom vaših možganov, kar zahteva določena znanja in izkušnje strokovnjaka. (Wise Exit)

Prisrčen pozdrav,

Florence Maria Bratužwww.vinkom.si

Pin It on Pinterest