Razumevanje izgorelosti je ključno za posameznike, delovna okolja in družbo kot celoto. Zgodnje prepoznavanje in pravilno ravnanje z izgorelostjo lahko prepreči resne dolgoročne posledice, vključno z zmanjšano produktivnostjo, slabšim fizičnim in duševnim zdravjem ter vplivom na medosebne odnose.

Naš cilj danes je ne samo razumeti izgorelost, ampak tudi pridobiti veščine za preprečevanje in obvladovanje tega stanja, ki ga doživlja vedno več posameznikov. Porast fizičnih in duševnih bolezni po kovidu je zdravstveni, gospodarski oz. vsesplošni družbeni problem. Saj prav to je privedlo do zmanjšanja delovne sile, saj nekateri posamezniki morda niso sposobni delati zaradi zdravstvenih težav in ali pripravljeni iti delati nazaj v obremenjujoča nezdrava delovna okolja. To je povzročilo težave pri zapolnjevanju delovnih mest in omejilo gospodarsko rast.

Vzrok problema

Objektivizacija ljudi s podjetjem je bila deloma posledica materialistične paradigme moderne znanstvene dobe, ki se je začela pred približno 300 leti. Sodobne organizacijske strukture so pod vplivom napačnih interpretacij evolucijske biologije in zastarelih konceptov fizike, ki se nanaša na mehanske modele organizacije, ki temeljijo na predstavah o delovanju kot stroj, kjer vsak del opravlja določeno funkcijo in je nadrejen drugim delom. To vodi v rigidne hierarhične strukture, ki ne upoštevajo kompleksnosti interakcij med posamezniki in skupinami znotraj organizacije. To stališče je ovrgla sodobna znanost, ki potrjuje, da je vse povezano z vsem drugim na subtilnih ravneh. To so nezavedni procese ali vzorci v človekovem vedenju in mislih, ki vplivajo na njegovo ravnanje, vendar morda niso očitni na površini.

Napačne interpretacije Darwina so ustvarile miselnost o človeški družbi, ki je zakoreninjena v miselnosti , da preživi najmočnejši.

  • Charles Darwin je v svojem klasičnem delu The Descent of Man le dvakrat omenil besedno zvezo »preživetje najmočnejših«; besedo »ljubezen« je omenil 95-krat.
  • Darwin je verjel, da je empatija naš najmočnejši instinkt, ki ljudi motivira v osnovi, da pomaga drugim ljudem. V nekem smislu smo rojeni, da smo čuvaji svojega brata; sodelovanje je bistvenega pomena za naš uspeh kot vrste.

Miselnost, da ljudi motivirajo predvsem občutki pomanjkanja, ločenosti in tekmovalnosti, ter finančnih nagradah je bila osnova vedenjske psihologije in prevladujočih pogledov sodobne ekonomije.

Ekonomist, bankir in socialni podjetnik Muhamad Yunus je prejel Nobelovo nagrado za izpodbijanje teh predpostavk. Navaja: »Brezbrižnost do drugih ljudi je globoko vgrajena v konceptualni okvir ekonomije … teorijo moramo oblikovati ob upoštevanju pravega človeka, ne izkrivljene različice. »

Pravo človeško bitje je nesebično, skrbno, deli, zaupa, gradi skupnost in je prijazno.

Z drugimi besedami.

  • Potrebno je oblikovati  organizacije in organizacijske sisteme, ki služijo »pravemu človeku”!
  • Potrebno je oblikovati  podjetja, ki spodbujajo našo nesebično in dobro naravo, hkrati pa nas osvobodijo izkrivljanja in goljufanja!

Kako lahko podjetja, organizacije, korporacije postanejo zdravilne sile v svetu?

Podjetja, ki so pripravljena igrati ključno vlogo pri preusmerjanju napačne miselnosti in ustvarjati v dobrobit kupcev, spoštovati svoje zaposlene, lahko pozdravijo številne naše največje družbene, gospodarske, okoljske in politične izzive.

  • Da bi se to zgodilo, morajo posamezni poslovni voditelji doživeti prebujenje svoje vesti in se odločiti, da bodo delovali iz nove miselnosti, in razumevanja, kaj ljudi resnično motivira in osrečuje.

To so podjetja, ki dajejo prednost blaginji vseh svojih deležnikov in pomagajo zdraviti svoje zaposlene, stranke in skupnosti, zato so donosnejša in uspešnejša od svoje »konkurence«.

ZDRAVI ODNOSI = ZDRAV JAZ = ZDRAVA ORGANIZACIJA

Večina ljudi je ranjenih in njihova psiha je razdrobljena. Hrepenijo po tem, da bi postali bolj celoviti, ko napredujejo skozi življenje.

Kaj če bi delovno mesto lahko pomagalo izpolniti to človekovo hrepenenje?

Obstaja vedno več organizacij, ki počnejo prav to: skrbijo za svoje zaposlene, za stranke, skupnost in družbo, medtem ko s tem ravnanjem tudi finančno prekašajo svojo »konkurenco«.

Ko se zavedo vzrokov, ki povzroča trpljenje zaposlenih, in se vživijo v njih, lahko omogočijo kreativno razmišljanje, da poiščejo boljši način za poslovanje.

Ko razumemo in izpolnjujemo resnične potrebe ljudi, jim pomagamo do samozdravljenja, hkrati pa zdravimo svojo organizacijo in ustvarjamo obilje.

Po navdihu Deklaracije o neodvisnosti ZDA so Združeni narodi leta 1948 sprejeli Splošno deklaracijo človekovih pravic. 1. člen pravi:

“Vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah. Obdarjeni so z razumom in vestjo in morajo drug do drugega ravnati v duhu bratstva.”

Ko bo vse več podjetij/organizacij sprejelo pot samozdravljenja, verjamem, da se bodo zidovi, ki ločujejo delo in vodstvo, začeli rušiti, saj bodo vsi spoznali, da ustvarjalno sodelovanje prinaša več izpolnitve in bogastva za vse strani. Verjamem, da se bodo naše politične ločnice začele zmanjševati, ko bodo vrednote, ki nas združujejo – svoboda, blaginja, dostojanstvo, poštenost in ljubezen – zaživele na naših delovnih mestih.

Zdaj je čas, da na novo opredelimo uspeh, tako da vključuje in spodbuja vrednote in lastnosti, ki jih cenimo. Zdaj je čas za ozdravitev vsakega posameznika.

Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo z našim svetom, če bi svoj način razmišljanja o poslovanju preoblikovali tako, da bi temeljil na duhu bratstva, ki bi dvigoval razum in vest ter spodbujal svobodo in enakost.

Vsakič, ko se človek zavzame za ideal ali deluje, da bi izboljšal usodo drugih, ali udari proti krivici, oddaja majhen val upanja in medsebojno križanje iz milijona različnih centrov energije in drznost teh valov zgradi tok, ki lahko pomete najmogočnejše zidove. zatiranja in odpora.

Povabilo

Vabim vas, da postanete zdrava organizacija in pričnete graditi na bolj zdravih temeljih. V skladu spoštovanja, ljubezni in sodelovanja, namesto strahu pred preživetjem.

Bodite del nove VinKom miselnosti  – zmagovalne komunikacije za celovit uspeh.

Grajenje zdrave organizacije se začne s tem, da se posamezniki osvobodijo poškodb ali “bolezni”, da čustveno dozorijo oz. premagajo čustva strahu in vsa ostala čustva, ki izvirajo iz prestrašenega dela osebnosti.

Beseda zdravljenje ima podobno etimologijo z besedama cel in sveti.

  • Cel pomeni popoln, nepoškodovan in zdrav.
  • Sveto pomeni posvečeno, sveto, tisto, česar ni mogoče prekršiti ali kršiti.

Kadar tisti, ki spoštuje samega sebe, prenese ta občutek – kateri je spoštovanje – drugim, je njegovo dejanje nič drugega, kot izražanje čistega srca.
Ljudje ob spoznavanju sebe prevzamejo odgovornost za svoje zdravje, osebni razvoj, družba pa ob tem napreduje v naravnem sozvočju, povezanosti, harmoniji in integriteti.

Preko svojih izkušenj kaj v podjetjih in organizacijah ne deluje, kar zavira njihovo uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih, sem oblikovala dva programa, katera povezujem in prilagajam na vsako organizacijo z razumevanjem vašega poslanstva.

Aktualna izobraževanja za podjetja – Vinkom.si

Cilj programov je, da se z novo miselnostjo v vodstvu in zaposlenih vzbudi pripravljenost na sodelovanje in osredotočenost za skupni cilj. S tem postavljamo nove temelje uspešnega razvoja prihodnjega obdobja za naše otroke.

Če ne bi znanost potrjevala tega, kar v srcih že vsi vemo, ne bi bila tako optimistična, da je možno narediti spremembo v miselnosti poslovnega sveta.

Zajetna naloga, ki v 21. stoletju čaka poslovni svet, je odpravljanje neskladja in razumevanja motivacije. To je zaobljuba naši človečnosti.

PriJAZen poZDRAV,

Florence Maria Bratuž

Pin It on Pinterest