celovit-uspeh

Vsako podjetje, ki posluje, je uspešno, saj že sam obstoj na trgu pomeni, da ima določena znanja in sposobnosti, ki jih prenaša v življenje. Podjetje so njegovi lastniki in zaposleni, zato zapisano pravzaprav velja zanje, za ljudi v poslovnem okolju. Obseg in področja uspešnosti so v praksi zelo različna, vedno pa so medsebojno povezana. Izkušnje kažejo, da je večina področij uspešnosti posredno ali neposredno povezanih z odnosom vpletenih ljudi – do sebe, sodelavcev, dela, izzivov, ciljev, podjetja itd.

Projekt Celovit uspeh je namenjen Vam, podjetnikom, direktorjem in drugim vodjem, ki imate željo in voljo napredovati pri ustvarjanju večjega obsega in kakovosti svojega uspeha in uspeha podjetja, torej od uspeha proti celovitemu uspehu.

Projekt ima trdno strukturo, ki jo sestavljajo tri faze, po vsebini pa je popolnoma prilagodljiv potrebam in ciljem vsakega podjetja. Podprt je s širokim znanjem in bogatimi izkušnjami izvajalcev.

Faze projekta Celovit uspeh:

 • Uvodna faza

je obojestransko spoznavno predstavitvena. Namenjena je krovni predstavitvi projekta in izvajalcev ter predstavitvi podjetja in izzivov, s katerimi se sooča. Na tem srečanju prejmete koristne informacije in smernice, ki vam že odpirajo nove možnosti. Gre za sestanek, ki traja 2–4 ure, med lastniki/vodstvom podjetja in izvajalcema projekta.

 • Prva faza

zajema obširnejše spoznavanje stanja v podjetju, pregled in uskladitev ciljev, vizij in poslanstva podjetja ter določitev ciljev projekta. Na tej podlagi izvedeva samostojno analizo in začrtava rešitve kot pot do želenega stanja. Ob koncu prve faze rezultate tega dela predstaviva vodstvu podjetja. Predvideno trajanje prve faze je 30–45 dni.

 • Druga faza

je namenjena implementaciji rešitev, za katere je bil ob koncu prejšnje faze dosežen konsenz za implementacijo. Vključuje tudi sprotno evalvacijo rezultatov uvajanja. Trajanje je odvisno od obsega in zahtevnosti implementiranih rešitev.

Faze projekta so modularne narave in vsaka predstavlja zaključeno celoto z dodano vrednostjo za podjetje. Vsaka naslednja je nadgradnja prejšnje. Projekt je mogoče z novimi vsebinami v istem podjetju večkrat ponoviti.

celovit-uspeh-opis

Ostale naše storitve – za podjetja

1. INDIVIDUALNI POGOVORI Z LASTNIKI/DIREKTORJI – da nam zaupate vašo zgodbo uspeha. Kdaj ste začeli? Kaj vas je vodilo? Katerim vrednotam sledite? Kakšna je vaša vizija?

2. OBLIKOVANJE INSPIRACIJSKE ZGODBE z namenom prebujanja strasti do skupne vizije

3. RAZGOVORI Z VODJI – individualni coaching z namenom ugotoviti njihovo zavezanost in skladnost s poslanstvom in vizijo podjetja, ter jim predati ključne novodobne kompetence vodenja, ki temeljijo na motiviranju zaposlenih.

4. PRODAJNI COACHING – uvajanje transparentnosti v prodajno ekipo preko korakov prodajnega procesa (CRM) in izboljšava le teh

5. SITUACIJSKI COACHING – grajenje iskrenih in kakovostnih odnosov med zaposlenimi, preko reševanja konfliktnih situacij

6. Preko POGOVORNIH UR v zaposlenih prebudim pozitivna čustva, da se jim poveča delovni motiv. To je jasno opredeljen občutek za dobro, ob katerem spoznavajo, da je vse kar počnejo skupaj, vredno njihovega truda. Moja ambicija je naučiti ljudi, da sprejmejo polno odgovornost za svoje misli, občutenja in dejanja.

Cilji so:

 • motivirati zaposlene in jih zavezati viziji in poslanstvu organizacije,
 • sposobnost vplivanja na uresničevanje ciljev ter nevtralizacije odporov in nasprotovanj,
 • ustvarjanje klime in kulture odgovornosti,
 • upravljanje medsebojnih odnosov, ki zagotavljajo zaupanje, odkritost, transparentnost.

Omogočam zaposlenim, da zbudijo svoje notranje vire in se zavedajo svojega prispevka v svojem delovnem okolju. Velik poudarek dajem na razumevanju različnosti ljudi. Naučim jih razumeti in opravljati svoje čustvene odzive in reševati konflikte za korist usklajenega delovanja kolektiva.

7. INSPIRACIJSKO – MOTIVACIJSKE DELAVNICE spodbujajo zaposlene, da drugače razmišljajo in delujejo. Naša ambicija je naučiti ljudi, da sprejmejo polno odgovornost za svoje misli, občutenja in dejanja.

 

 • Bodite leader, ki mu zaposleni sledijo!
 • Kako se motiviram za delo, ki ga opravljam?
 • Spoznaj sebe, svoje sodelavce in stranke!
 • Razumevanje odnosov in zakaj prihaja do konfliktov?
 • Razvoj ključnih novodobnih kompetenc vodij in zaposlenih!
 • Samocoaching program za sproščanje čustvenih napetosti in razvoj čustvenih kompetenc
Sledite nam
VinKom, Florence Maria Bratuž s.p.

Mlakarjeva ulica 74

1236 Trzin, Slovenija

+386 30 212 023

Pin It on Pinterest