Metode dela – za podjetja

1. INDIVIDUALNI POGOVORI Z LASTNIKI/DIREKTORJI – da nam zaupate vašo zgodbo uspeha. Kdaj ste začeli? Kaj vas je vodilo? Katerim vrednotam sledite? Kakšna je vaša vizija?

2. OBLIKOVANJE INSPIRACIJSKE ZGODBE z namenom prebujanja strasti do skupne vizije

3. RAZGOVORI Z VODJI – individualni coaching z namenom ugotoviti njihovo zavezanost in skladnost s poslanstvom in vizijo podjetja, ter jim predati ključne novodobne kompetence vodenja, ki temeljijo na motiviranju zaposlenih.

4. PRODAJNI COACHING – uvajanje transparentnosti v prodajno ekipo preko korakov prodajnega procesa (CRM) in izboljšava le teh

5. SITUACIJSKI COACHING – grajenje iskrenih in kakovostnih odnosov med zaposlenimi, preko reševanja konfliktnih situacij

6. Preko POGOVORNIH UR v zaposlenih prebudim pozitivna čustva, da se jim poveča delovni motiv. To je jasno opredeljen občutek za dobro, ob katerem spoznavajo, da je vse kar počnejo skupaj, vredno njihovega truda. Moja ambicija je naučiti ljudi, da sprejmejo polno odgovornost za svoje misli, občutenja in dejanja.

Cilji so:

  • motivirati zaposlene in jih zavezati viziji in poslanstvu organizacije,
  • sposobnost vplivanja na uresničevanje ciljev ter nevtralizacije odporov in nasprotovanj,
  • ustvarjanje klime in kulture odgovornosti,
  • upravljanje medsebojnih odnosov, ki zagotavljajo zaupanje, odkritost, transparentnost.

Omogočam zaposlenim, da zbudijo svoje notranje vire in se zavedajo svojega prispevka v svojem delovnem okolju. Velik poudarek dajem na razumevanju različnosti ljudi. Naučim jih razumeti in opravljati svoje čustvene odzive in reševati konflikte za korist usklajenega delovanja kolektiva.

7. INSPIRACIJSKO – MOTIVACIJSKE DELAVNICE spodbujajo zaposlene, da drugače razmišljajo in delujejo. Naša ambicija je naučiti ljudi, da sprejmejo polno odgovornost za svoje misli, občutenja in dejanja.

 

  • Bodite leader, ki mu zaposleni sledijo!
  • Kako se motiviram za delo, ki ga opravljam?
  • Spoznaj sebe, svoje sodelavce in stranke!
  • Razumevanje odnosov in zakaj prihaja do konfliktov?
  • Razvoj ključnih novodobnih kompetenc vodij in zaposlenih!
  • Samocoaching program za sproščanje čustvenih napetosti in razvoj čustvenih kompetenc
Sledite nam
VinKom, Florence Maria Bratuž s.p.

Mlakarjeva ulica 74

1236 Trzin, Slovenija

+386 30 212 023

Pin It on Pinterest