Zunanja motivacija odseva željo po tem, da dobimo več nečesa. To je lahko denar, moč, odobravanje, boljši socialni položaj, celo ljubezen.

Notranja motivacija izhaja iz želje po vključenosti v nek proces, ki nam prinaša vrednost, ki je merljiva z notranjim zadovoljstvom, ne zunanjimi vzgibi.

Ljudje s pristno motivacijo kažejo več:

  • zanimanja
  • navdušenja
  • zaupanja
  • vztrajnosti
  • ustvarjalnosti
  • storilnosti.

Več kot 100 študij je potrdilo povezavo med zavzetostjo zaposlenih in učinkovitostjo. Študija Towers Watson 2012 Global Workforce Study4, izvedena pri 32.000 zaposlenih iz 30 držav, pa je najbolje dokazala povezavo med finančnimi dosežki in tem, kako se na delovnem mestu počutimo in smo učinkoviti. Ena od ugotovitev je, da naš tradicionalni koncept zavzetosti ne zadostuje več za spodbujanje vrhunske učinkovitosti v svetu, kjer so zahteve čedalje večje.

To, kar potrebujemo je ‘trajnostna zavzetost’ oz. notranja motivacija. Ključni dejavnik, če sledimo prej omenjeni raziskavi je, da delovno okolje močneje napolni zaposlene skozi spodbujanje njihove fizične, čustvene in družbene dobrobiti.

S takšnim ravnanjem podjetja dosežejo skoraj trikrat večji dobiček iz poslovanja kot tista, ki imajo nezavzete zaposlene.

Bistveno večja finančna učinkovitost je torej posledica “pravilnega ravnanja z ljudmi.”

Tako kot je sleherna celica v človeškem telesu pomembna za splošno zdravje in vitalnost telesa, tako je vsak posameznik pomemben za splošno zdravje in vitalnost poslovnega telesa.

Zmogljivost organizacijske energije se poveča, ko posamezniki povečajo svojo kolektivno zmogljivost in se notranje opolnomočijo s čustvenimi in socialnimi kompetencami.

Prijazen pozdrav,

Florence Maria Bratuž

Pin It on Pinterest